Lumbre - Požární bezpečnost staveb a požární ochrana

Ing. Jakub Černohorský
Tel.: +420 774 025 473
cernohorsky@lumbre.cz
Ing. Eva Topinková
Tel.: +420 777 331 081
topinkova@lumbre.cz

Projektová činnost

 • Požárně bezpečnostní řešení staveb (PBŘ)
 • Pasportizace požárně bezpečnostních zařízení (PBZ) v objektu
 • Inženýring
 • Technický dozor investora

Požární bezpečnost stavebních konstrukcí

 • Expertizní posouzení požární odolnosti stavebních konstrukcí
 • Výpočet požární odolnosti podle Eurokódu 5
 • Stanovení rozsahu zkoušek požární odolnosti
 • Klasifikace požární odolnosti podle ČSN EN 13501-2+A1
 • Rozšířené aplikace výsledků zkoušek v souladu s ČSN EN 15725
 • Pomoc při certifikaci podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb.
 • Hodnocení druhu konstrukce DP1, DP2, DP3 stavebních konstrukcí
 • Kontrola správnosti technických listů, katalogů

Požární ochrana

 • Činnosti dle požární zákona a vyhlášky o požární prevenci

BOZP

 • Prevence rizik na pracovišti
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
 • Koordinace BOZP na staveništi

 © 2007  LUMBRE