Lumbre - Požární bezpečnost staveb a požární ochrana

Ing. Jakub Černohorský
Tel.: +420 774 025 473
cernohorsky@lumbre.cz
Ing. Eva Topinková
Tel.: +420 777 331 081
topinkova@lumbre.cz

O nás 

Ing. Jakub Černohorský

  • Autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb ČKAIT – 0009823
  • Odborně způsobilá osoba podle požárního zákona Z-OZO-167/2009
  • Člen SC2/TNK 27
OZO osvědčení    Osvědčení o autorizaci    

 

  

Ing. Eva Topinková

  • Autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb ČKAIT - 0011377
  • Odborně způsobilá osoba podle požárního zákona Z-OZO-89/2008
  • Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik v oblasti BOZP
  • Odborný posuzovatel ČIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s.)
  • Člen SC1/TNK 27
Osvědčení    OZO osvědčení    Osvědčení o autorizaci  
Osvědčení          

 


Tisk stránky

© 2007  LUMBRE